Disclaimer

Algemeen

    Tandarts van de Loo (Kamer van Koophandel 52080552), hierna te noemen tandarts van de Loo, verleent u hierbij toegang tot tandartsvandeloo.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door tandarts van de Loo en derden zijn aangeleverd. Tandarts van de Loo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op tandartsvandeloo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

    De op tandartsvandeloo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van tandarts van de Loo.

Auteursrechten

    Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij tandarts van de Loo. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van tandarts van de Loo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van tandartsvandeloo.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.